Nowości  Biała Flota    
 


BiałaFlota.pl > Żegluga Mazurska dzierżawi od Giżycka nabrzeże

2014-07-16 Żegluga Mazurska dzierżawi od Giżycka nabrzeże

Organizujący rejsy na Wielkich Jezior Mazurskich armator Żegluga Mazurska podpisała z Giżyckiem umowę na 29-letnią dzierżawę nabrzeża nad jeziorem Niegocin.

Umowa dzierży dotyczy terenu i fragmentu portu, z którego spółka korzysta od lat bez umowy.

Żegluga Mazurska zobowiązała się m.in. do prowadzenia portu żeglugi śródlądowej, utrzymania porządku na dzierżawionym terenie i w basenie portowym. W ramach umowy do 2021 roku wybudowany ma być nowy kapitanat.

Do 4 lipca 2043 roku spółka będzie płacić czynsz dzierżawny w wysokości 20 tys. zł. rocznie.

Żegluga Mazurska jest spółką pracowniczą, której właścicielami jest 44 osób fizycznych.

BiałaFlota.pl na serwisach społecznościowych: