Nowości  Biała Flota    
 


Biała flota > Wybrano nazwę statku tramwaju wodnego w Pile

2014-05-20 Wybrano nazwę statku tramwaju wodnego w Pile

W wyniku konkursu wyłoniono nazwę dla statku Pilskiego Tramwaju Wodnego. Propozycje nazwy nadesłało 160 osób.

Statek będzie nosił nazwę "Gordalina". Kiedyś tak określana była zachodnia odnoga Gwdy.

Autorami zwycięskiej propozycji są 2 osoby:

  • Wojciech Skowroński,
  • Rafał Ruta.

"Gordalina" zostanie ochrzczona 31 maja 2014 roku.

Biała flota na serwisach społecznościowych: