Nowości  Biała Flota    
 


BiałaFlota.pl > Podpoznański Luboń chce przystanku tramwaju wodnego

2015-11-17 Podpoznański Luboń chce przystanku tramwaju wodnego

Zapowiadany na 2016 roku poznański tramwaj wodny pływać miałby także do podpoznańskiego Lubonia - chce tamtejszy magistrat.

W sezonie 2015 po 7 latach przerwy na Warcie w Poznaniu pływać zaczął statek "Bajka". W 2016 rok statek ten pływać ma na stałej trasie, według stałego rozkładu rajesów - czyli być tzw. tramwajem wodnym.

Jak poinformował urząd miasta w Luboniu w budżecie na 2016 rok zostały zarezerwowane pieniądze na stację tramwaju wodnego infrastrukturę, czyli infrastruktury niezbędnej do uruchomienia kursów.

2 listopada 2015 roku w poznańskim urzędzie miasta spotkali się mieszkańcy Poznania i okolicznych gminy. Podczas spotkania podpisano list intencyjny utworzenia klastra rzecznego na Warcie. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest m.in. wspólne występowanie o dofinansowanie wspólnych projektów na i nad Wartą.

Władze Lubonia przeprowadziły kilka miesięcy temu ankietę, w której mieszkańcy byli pytani o godziny kursowania tramwaju wodnego.

BiałaFlota.pl na serwisach społecznościowych: