Nowości  Biała Flota    
 


Biała flota > Koniec prac na Kanale Elbląskim

2015-04-01 Koniec prac na Kanale Elbląskim

Dobiegają końca, trwające od 2011 roku, prace rewitalizacyjne Kanału Elbląskiego.


Odmulony odcinek międzypochylniowy kanału gotowy do napełnienia wodą (grafika: RZGW Gdańsk)

Kanał Elbląski ma zostać udostępniony do żeglugi od początku czerwca 2015 roku.

Ze względu na system zabytkowych pochylni Kanał Elbląski to unikatowa na skalę światową droga wodna.

W ramach Projektu "Rewitalizacji Kanału Elbląskiego" w latach 2011 - 2014 wykonano remont i przekazano do eksploatacji zadania nr 1 i 3 (dotyczące odmulenia i umocnienia kilku odcinków Kanału Elbląskiego oraz remontu wszystkich śluz - Zielona, Ostróda, Mała Ruś, Miłomłyn).


Pochylnia Buczyniec (grafika: RZGW Gdańsk)

W ramach prowadzonych w latach 2011-2014 prac ("Rewitalizacji Kanału Elbląskiego") wykonano remont kanału, odmulono i umocniono kilka jego odcinków oraz wyremontowano wszystkie śluzy: Zielona, Ostróda, Mała Ruś, Miłomłyn.


Pochylnia Oleśnica (grafika: RZGW Gdańsk)

Prace prowadził Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (RZGW Gdańsk).

Biała flota na serwisach społecznościowych: